ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΑΥΤΙ

Το αυτί χωρίζεται σε τρία τμήματα ή τομείς - το έξω αυτί, το μέσο αυτί και το έσω αυτί. Κάθε τμήμα έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία που επιτρέπει στα ηχητικά κύματα που εισέρχονται στο αυτί να μετασχηματισθούν σε ηλεκτρικούς σήματα που ο εγκέφαλος μπορεί να κατανοήσει. Το έξω αυτί συλλέγει τα ηχητικά κύματα και τα οδηγεί στο μέσο αυτί. Εκεί, το μέσο αυτί ενισχύει τον ήχο και τον μεταδίδει στο έσω αυτί. Το έσω αυτί ,στον κοχλία , μετατρέπει τις ηχητικές δονήσεις σε ηλεκτρικούς παλμούς που ταξιδεύουν μέσω του ακουστικού νεύρου στον εγκέφαλο.

Ποίο αναλυτικά η φάσεις της ακοής είναι οι εξής :

  • To έξω αυτί συλλέγει τα ηχητικά κύματα και τα οδηγεί στον ακουστικό πόρο.
  • Ο ακουστικός πόρος μεταφέρει τα ηχητικά κύματα στην τυμπανική μεμβράνη δονώντας την.
  • Τα οστάρια στο μέσο αυτί (σφύρα, άκμονας και αναβολέας) ανιχνεύουν αυτές τις δονήσεις , παράλληλα τις ενισχύουν κατευθύνοντας τις δονήσεις αυτές προς το έσω αυτί.
  • Οι δονήσεις περνούν μέσω της ωοειδής θυρίδας στον κοχλία, θέτοντας το υγρό του κοχλία σε κίνηση. Αυτό προκαλεί τον μετασχηματισμό των ηχητικών κυμάτων σε ηλεκτρικά σήματα από τα ειδικά νευρικά κύτταρα που βρίσκονται μέσα στον κοχλία ,το βασικό αισθητήριο όργανο της ακοής .
  • Tο ακουστικό νεύρο έπειτα μεταδίδει αυτούς τους ηλεκτρικούς παλμούς στον εγκέφαλο, όπου και ακούγονται σαν ήχος.

ΜΟΡΦΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ

Όταν ένα τμήμα του μηχανισμού ακοής που περιγράφεται παραπάνω δυσλειτουργεί , το αποτέλεσμα είναι η ελάττωση της ακουστικής ικανότητας που ιατρικά ονομάζεται βαρηκοΐα .Υπάρχουν διάφοροι τύποι βαρηκοΐας που πλήττουν το ένα ή και τα δύο αυτιά και αναλόγως του τομέα που δυσλειτουργεί χωρίζονται ως εξής :

  • Βαρηκοΐα Αγωγιμότητας: Προκαλείται από βλάβη στο έξω ή μέσο αυτί. Τα ηχητικά κύματα εμποδίζονται καθώς κινούνται μέσω του έξω ή μέσου αυτιού. Καθώς ο ήχος δεν μπορεί να μεταδοθεί αποτελεσματικά, η ηχητική ενέργεια που φθάνει στο έσω αυτί είναι αδύναμη ή χαμηλή. Η βαρηκοΐα αγωγιμότητας μπορεί να προκληθεί από μόλυνση, ύπαρξη σημαντικής ποσότητας σμήγματος εντός του ακουστικού πόρου, υγρό στο μέσο αυτί, βλάβη στα οστάρια του μέσου αυτιού, διάτρηση της τυμπανικής μεμβράνης ή ύπαρξη ξένου σώματος στο ακουστικό πόρο.

  • Νευροαισθητήριος βαρηκοΐα προκαλείται από βλάβη στο έσω αυτί. Τα ηχητικά κύματα κινούνται κανονικά μέσω του έξω και μέσου αυτιού, ενώ το έσω αυτί αδυνατεί να συλλάβει τις δονήσεις ή αδυνατεί να στείλει ηλεκτρικό σήμα στον εγκέφαλο . Συνήθως εμφανίζεται και στα δυο αυτιά, (αμφοτερόπλευρη βαρηκοΐα) Η νευροαισθητήριος βαρηκοΐα μπορεί να προκληθεί από μόλυνση, νόσο, ορισμένα φαρμακευτικά σκευάσματα, υπέρμετρο θόρυβο, προβλήματα από τη γέννα καθώς και την γήρανση (πρεσβυακοΐα ).

  • Μικτή Βαρηκοΐα προκαλείται από βλάβη τόσο στο έξω/ μέσω αυτί όσο και στο έσω αυτί. Τυπικά, τα ηχητικά κύματα δεν μεταδίδονται αποτελεσματικά στο έσω αυτί, δεν ανιχνεύονται και δεν περνάνε στον εγκέφαλο. Για αυτό το λόγο, μια μικτή βαρηκοΐα αποτελεί συνήθως το συνδυασμό δύο προβλημάτων του μηχανισμού ακοής.


    Όλες οι παραπάνω μορφές ακουστικής δυσλειτουργίας αντιμετωπίζονται με χρήση ακουστικών βαρηκοΐας